Staglabergets salonger

Kontorsbyggnaden

1937 lämnade lasarettsläkaren Adolf Fredrik Lindblom in ett bygglov för fastigheten Byggmästaren 6 i Växjö. Han hade kommit inflyttad till staden och var ursprungligen från Jönköping, men hade också arbetat på bland annat Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm och haft flertalet läkaruppdrag utomlands.

Lindblom ville ha ett stort hus inspirerat av italiensk arkitektur och lät uppföra den Lindblomska läkarvillan med utsikt över något av det bästa i Växjö, Växjösjön, domkyrkan och Linnéparken. Ritningarna från 1937 utfördes av arkitekt Adolf Wiman, den kanske främste inom sin gebit i Växjö vid denna tid. Wiman ligger bakom ett stort antal påkostade villor i staden och flera kända allmänna byggnader. Wimans intresse för tidens rådande funktionalism får nog betraktas som mycket litet.

Den italienska stilen går att se på t.ex. fönstren, fasadens kulör och balusterdockorna med pelare på husets tak och i solterassens räcke mot staden. Läkaren företog om somrarna resor till Italien och även interiört i huset finns än idag italieninspirerad stil som Lindblom tog med sig hem. Läkare Lindblom bodde i huset med sin fru, Marthe Lindblom, en husföreståndarinna, ett hembiträde och tillsammans fick makarna tre barn som alla växte upp i huset. Lindbloms odlade ett stort intresse för trädgården i vilken det fanns gott om blommor och dekorationer. På bakgården fanns en bassäng fylld med näckrosor och ur berget ner mot staden strålande vatten till en liten damm ur ett lejonhuvud som än idag finns kvar. Doktor Lindblom kunde promenera genom Linnéparken förbi domkyrkan till arbetet som Lasarettsläkare på andra sidan sjön. Byggnaden var familjens bostad från 1937 fram till 1973.

Därefter har originalbyggnaden tjänat kontor åt företaget FLK i nästan 45 år. Under dessa år har det utförts ett flertal tillbyggnader. Den från början ca 600 kvm stora originalbyggnaden är idag ungefär dubbelt så stor, 1162 kvm, men det är svårt för den som inte vet att se vilka delar av huset som är tillbyggda. Samtliga tillbyggnader är gjorda med stor respekt för ursprungsintentionens arkitektur.

Idag 80 år efter att huset byggdes, är platsen där det står lika unik och det kommer den alltid att vara med sitt läge i Växjö. Det finns en ganska stor obebyggd del av fastigheten och nuvarande fastighetsägare, Staglaberget Property AB som övertog fastigheten i mars 2016, vill utveckla den till något alldeles speciellt.

En helhet som samspelar

De bästa projekten blir till där byggherren och arkitekten hittar varandra. Innan vi började med själva skapandet av byggnaden vi vill uppföra, har det varit en resa på flera plan som den behövt få ta tid. Och vi har låtit det få ta tid. Nu har vi slutligen en tydlig målbild av vad vi vill göra.

Den obebyggda platsen av fastigheten är idag är ganska tråkig och dåligt planerad. Den består av gammal obebyggd asfaltsyta, en sliten fallfärdig bod och lite ogräs, samt tre krångliga infarter. Men platsen är unik. Ett centralt läge med direkt närhet till flera parker och Växjösjön. Och med en fantastiskt utsikt över det bästa av Växjö från Staglaberget.

Vi vill utveckla platsen och tillföra något alldeles extra för Växjö – det som platsen fordrar. En restaurang med utsikt över staden, Växjösjön och Linneparken – där Växjöborna kan inta den specialkomponerade räksmörgåsen Deluxe och njuta av en fantastisk vy och underbara solnedgångar i väster.

Projektets helhet bygger också bostäder i ny byggnation. I originalbyggnaden från 1938 byggs om för yogastudio och en gemensam reception. Den unika paradbyggnaden som är en av de mest framträdande på Öster, vill vi förstärka och bevara i dess ursprungliga arkitektoniska stil.

Kontakt

info@staglaberget.se